RF-640Qres F160Gongzheng GZMkatalog 2017
Roland VersaEXPRESS RF-640
Qres F160
Gongzheng GZM
Pobierz aktualny katalog

Termoformowanie

Termoformowanie
Termoformowanie to nazwa procesu technologicznego, w którym z płaskich folii lub płyt, podgrzanych wstępnie do określonej temperatury, charakterystycznej dla danego tworzywa, formuje się produkty o określonych kształtach. Stosunkowo tanie i wysoko wydajne przetwórstwo sprawia, że termoformowanie jest powszechnie wykorzystywane zarówno w produkcji opakowań, jak i produktów wielkogabarytowych. Oferowane rozwiązania techniczne przewidują wiele różnorodnych wariantów: od produkcji jednostkowej i prototypowej do masowej skali wielkoprzemysłowej. Podczas termoformowania mamy do czynienia z dwiema podstawowymioperacjami: ogrzewaniem półfabrykatu i kształtowaniem (formowaniem). Poddawany obróbce materiał zamocowany jest na obrzeżu w uchwytach igłowych. Ogrzewanie elektryczne zapewniają promienniki zlokalizowane po jednej lub obu stronach poddanego obróbce materiału, w odległości ca 125 mm (5 cali). Czas ogrzewania wymagany do uzyskania odpowiednio miękkiego półfabrykatu zależy od rodzaju polimeru, grubości i koloru. Rodzaj polimeru i ewentualne napełnienie wiążą się z różnym przewodnictwem cieplnym obrabianego termicznie materiału. Białe płyty trudniej pochłaniają promieniowanie cieplne w podczerwieni i wymagają dłuższego okresu ogrzewania niż ciemno zabarwione elementy. W etapie formowania wyróżnia się 3 podstawowe kategorie: termoformowanie próżniowe, ciśnieniowe lub mechaniczne. Na ogół stosuje się równocześnie kategorie mieszane, co sprzyja lepszej wydajności i jakości uzyskanego kształtu. źródło: www.tworzywa.pl   
Osoba odpowiedzialna: Dawid Marszałek , +48 607 607 147 , dawid.marszalek@almatrend.com.pl