Oprogramowanie

Oprogramowanie - WinPlot

WinPlot to oprogramowanie do cięcia dla systemów operacyjnych Microsoft Windows dostarczane bezpłatnie z każdym nowym ploterem tnącym Summa.

Kompatybilność: WinPlot obsługuje wszystkie plotery tnące firmy Summa, w tym SummaCut i S Class 2.

Obsługiwane porty komunikacji: USB, szeregowy (RS 232), Ethernet, równoległy i dowolny port drukarki zainstalowany w systemie operacyjnym umożliwiający drukowanie w sieci.

Wejście: Zawiera wtyczki dla programów CorelDRAW oraz Illustrator i pozwala importować uproszczone pliki .eps, .ai oraz .pdf z innych aplikacji.

Edycja: Umożliwia skalowanie, wykonanie odbicia lustrzanego i obracanie projektu graficznego lub jego elementów.

Wyjście: / Zagnieżdżanie z obsługą wielu kopii: WinPlot automatycznie obraca i pozycjonuje różne projekty graficzne, a także wiele kopii w celu optymalizacji zużycia materiału. /

Panelowanie: Zadania większe niż dopuszczalna szerokość mediów są dzielone na panele. / Integracja OPOS: Używanie systemy pozycjonowania optycznego OPOS nigdy nie było łatwiejsze. / Pole odklejania: Automatyczne generowanie pól odklejania wokół wycinanych obrazów. / Cięcie według koloru

Oprogramowanie - MacSign Cut

MacSign Cut to aplikacja „pomostowa” importująca projekty graficzne zapisane przez popularne aplikacje graficzne na pulpicie (np. Illustrator, Freehand, Canvas, CorelDRAW itp.) i wysyłająca je do ploterów tnących do mediów winylowych firmy Summa. Zaimportowane projekty graficzne są wyświetlane na arkuszu przed przetworzeniem i można edytować ich rozmiar, pozycję, wykonać odbicie lustrzane, obrócić, zniekształcić, powielić itp. Funkcja pochylenia rozdziela projekt na co najmniej dwa elementy z określonymi przez użytkownika obszarami nakładania się i pozwala wycinać projekty szersze od nominalnej szerokości plotera tnącego.

Po wygaśnięciu 30-dniowej wersji próbnej wymagana jest bezpłatna rejestracja. Oprogramowanie MacSign Cut jest dołączone do każdego plotera tnącego firmy Summa. Kompatybilność: Mac OS X (10.5-10.12), Mac OS 9.

Materiały wideo